LinuxDays 2019

QtMips - interaktivní seznámení s procesorem od jednotlivých instrukcí po volání operačního systému a grafiku
2019-10-06, 16:00–16:50, Room 111

S využitím výukového simulátoru QtMips bude vysvětlené a demonstrované zpracování základních instrukcí a omezení daná rychlostí pamětí. Jejich řešení přidáním vyrovnávacích pamětí a proč ani na reálných/velkých systémech špatně navržené programy vyrovnávací paměť nezrychlí. Pokračovat bude vysvětlení a vizualizací zřetězeného zpracování instrukcí, přístup k jednoduché vstupní a výstupní periferii, sériovému portu, výstup s využitím služeb operačního systému, využití přerušení, přechod k programování v jazyce C a výstup textu na grafickém displeji. Diskuze o perspektivách procesorových architektur a jejich výuky.

Materiály pro prezentaci http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa/linuxdays-19/

Živý assembler http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa/linuxdays-19/live.S

Popis cvičení https://cw.fel.cvut.cz/b182/courses/b35apo/tutorials/02/start

Release https://github.com/cvut/QtMips/releases

Online http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa/apo/qtmips/qtmips_gui.html

Bin, Linux, Mac, Win, GCC MIPS ELF http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa/apo/qtmips/


Difficulty – Beginners
See also: