LinuxDays 2019

NumPy: rychlá a paměťově efektivní práce s rozsáhlými vektory a maticemi v programovacím jazyku Python
2019-10-05, 14:00–14:50, Room 107

Python je populární vysokoúrovňový programovací jazyk, který se prosadil v mnoha aplikačních oblastech. Jednou z těchto oblastí jsou numerické výpočty s vektory a maticemi a na ně navazující aplikace. Pro rychlou a paměťově efektivní práci s těmito důležitými strukturami lze použít knihovnu NumPy, s jejímiž možnostmi se seznámíme na této přednášce.


Difficulty – Začátečníci
See also: Slajdy z přednášky