LinuxDays 2019

NumPy: rychlá a paměťově efektivní práce s rozsáhlými vektory a maticemi v programovacím jazyku Python
10-05, 14:00–14:50 (Europe/Prague), Room 107
Language: Čeština

Python je populární vysokoúrovňový programovací jazyk, který se prosadil v mnoha aplikačních oblastech. Jednou z těchto oblastí jsou numerické výpočty s vektory a maticemi a na ně navazující aplikace. Pro rychlou a paměťově efektivní práci s těmito důležitými strukturami lze použít knihovnu NumPy, s jejímiž možnostmi se seznámíme na této přednášce.


Difficulty

Začátečníci

See also: Slajdy z přednášky (4.1 MB)