LinuxDays 2020

Michal Novotný

Linux používá jako primární OS od roku 2007. Vystudoval VŠCHT Praha v oboru analytické chemie a od roku 2012 pracuje jako aplikační a projektový specialista chromatografických laboratorních software. Má bohaté zkušenosti s vývojem webových aplikací hlavně v CMS Drupal se znalostí HTML, CSS, PHP & xSQL. Znalosti prostředí Debian a Windows Server. Jako hobby se věnuje automatizaci domácností na otevřeném software a hardware. Autor projektu FreeLAB (http://freelab.hpst.cz). Blog http://chytrydumsvepomoci.cz


Talks

PiHome - automatizace domácnosti s OpenHAB běžící na Raspberry Pi & Arduino

Ukázka svépomocné automatizace rodinného domu pomocí systému OpenHAB. Hardware tvoří Raspberry Pi a Arduino komponenty. Komunikace Arduina a Raspberry přes MQTT. Rozšíření o Z-Wave a mnoho dalších.