LinuxDays 2020

Proradná obsluha chyb 🗡
2020-10-03, 15:30–16:20, Online room 1

Obsluha chyb je když na nás aplikace vyhodí celý zásobník volání a informuje Vás
tím, že soubor z argumentu není k dispozici. Obsluha chyb je také, když knihovna v
případě neznámého stavu zavolá exit. To je obsluha chyb i když ne zcela vhodná.
Pojďme se zamyslet nad tím jak chybové stavy řešit.


Ability to present remotely – yes Difficulty – Mírně pokročilí