LinuxDays 2023

Quo vadis, ipfixprobe?
10-08, 15:00–15:50 (Europe/Prague), 107
Language: Čeština

Projekt ipfixprobe začal jako bakalářská práce na FIT ČVUT v Praze ve spolupráci se sdružením CESNET. Dnes se jedná o stabilní open source monitorovací sondu pro produkční nasazení i výzkumné experimenty. Díky podpoře DPDK je možné spustit export IPFIX toků i nad 400G kartami (třeba i s FPGA akcelerátorem). Nástroj zároveň obsahuje řadu pluginů pro extrakci a výpočet statistických vlastností síťového provozu, které jsou nezbytné pro spolehlivou analýzu provozu (i šifrovaného) pomocí strojového učení. Tato prezentace shrne novinky kolem ipfixprobe za poslední léta v podobě volného pokračování dřívějších LinuxDays/InstallFest přednášek o infrastruktuře pro monitorování síťového provozu.


Přednáška se dotkne následujících témat:
- krátký obecný úvod o monitorování síťového provozu (rekapitulace pro začátečníky)
- představení nástroje ipfixprobe
- stručný přehled zajímavých vlastností ipfixprobe (a pluginů obzvláště)
- lehký úvod do DPDK, technologie, na kterou se vyplatí podívat
- způsoby nasazení ipfixprobe (OpenWrt/Turris, VM, PCAP/raw/DPDK, vysokorychlostní karty)
- přibližné plány dalšího vývoje

Tuto problematiku řešíme v komunitě sdružení CESNET, FIT ČVUT v Praze, FIT VUT v Brně a samozřejmě našich studentů.

Na FIT ČVUT se těmto tématům přímo věnuje volitelný předmět BI-HAM (Hardwarově akcelerované monitorování síťového provozu) vyučovaný v letním semestru.


Difficulty

Mírně pokročilí

See also: video

Tomáš Čejka je odborníkem v oblastech monitorování vysokorychlostních sítí a síťové bezpečnosti. Působí ve sdružení CESNET jako vedoucí týmu výzkumníků a vývojářů, manažer výzkumných projektů, konzultant, občas i jako vývojář. Mezi další významné aktivity patří vzdělávání a vedení studentů (vč. doktorandů) na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Na fakultě se věnuje výuce předmětu "Hardwarově akcelerované monitorování síťového provozu" a vedení řady bakalářských a diplomových prací studentů, které sdružuje pod vlastní Laboratoří monitorování síťového provozu (https://netmon.fit.cvut.cz/).