LinuxDays 2023

Časové posloupnosti na Linuxu
10-07, 11:00–11:20 (Europe/Prague), 107
Language: Čeština

Budeme se zabývat možnostmi práce s časovými posloupnostmi na OS Linux. Časová posloupnost často zachycuje proměnnou fyzikální, cenovou nebo informační veličinu (např. teplota, průtok, cena zboží, počet uživatelů) v diskrétních časových okamžicích. Takové posloupnosti jsou dnes generovány různými zařízeními nebo aplikačními službami v rámci interní firemní sítě, internetových portálů, různorodých e-shopů, vyhledávačů a internetu obecně. Možností, jak tyto posloupnosti ukládat a jak s nimi pracovat, je mnoho, kdy hlavní pozornost budeme směřovat k databázím. Budou uvedeny druhy nekomerčních databází s uvedením jejich výhod a nevýhod pro tuto zájmovou oblast.


Časová posloupnost, fyzikální, cenová nebo informační veličina v diskrétním čase, hardwarové zařízení, informační a aplikační služby, práce s časovými posloupnostmi a ukládání, nekomerční databáze, výhody a nevýhody vybraných databází.


Difficulty

Mírně pokročilí

Spolupracuji s firmou Sprinx Systems, a.s. jako HPC konzultant.