LinuxDays 2023

Pásková knihovna vs. objektová technologie: Boj o místo ve skladu časoprostoru
10-08, 12:30–12:50 (Europe/Prague), 111
Language: Čeština

Přechod z klasického hierarchického ukládání dat, které zahrnovalo kombinaci páskových knihoven a diskových polí, na objektový systém realizovaný technologií Ceph, představoval zásadní změnu architektury a také paradigmatu zpracování dat. V této prezentaci budou představeny výhody a nevýhody obou technologií – klasického souborového rozhraní a migrace dat s objektovým rozhraním typu S3, RBD a interní organizací dat v systému Ceph. Budou zdůrazněny klíčové body, jako rychlost přístupu k datům, možnosti redundance, škálovatelnost a složitost implementace. V neposlední řadě budou také zmíněny některé historky z natáčení a poučení, která nám přinesla do budoucna.


Difficulty

Intermediate

See also:

Pracuji ve sdružení CESNET provozující národní síť vědy a výzkumu, Akademii věd České republiky a pro několik dalších firem. Kromě toho rád běhám, včelařím, vařím pivo a dobrovolničím v rámci projektu Člověk v tísni.